Kifayet Qasimova

Uşaqlarda qayğı pozuntusu nədir?

Baxış sayı: 758

I. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağın inkişafının ümumi xüsusiyyətləri

Ailədən kənarda, valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların (uşaq evlərində və internat məktəblərində) əqli inkişafının xüsusiyyətləri dövrümüzün aktual problemidir.

Belə uşaqların inkişaf tempi ailələrdə böyüyən uşaqlarla müqayisədə daha yavaş olur. Onların inkişafı və sağlamlığı bütün mərhələlərdə – körpəlikdən yeniyetməlik dövrünə və ondan sonraki dövrlərdə qeyd olunan bir sıra mənfi xüsusiyyətlərə malikdir.

Valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqların xüsusiyyətlərini qısaca formalaşdıraraq, aşağıdakı nəticələrə gəlmək olar:

1) Uşağın qeyri-kafi intellektual inkişafı zəifləmə və ya yetişməmə, idrak proseslərinin inkişaf etməməsi, diqqətin qeyri-sabitliyi, zəif yaddaş, zəif inkişaf etmiş təfəkkür, aşağı erudisiyadan ibarət ola və ifadə oluna bilər və s. Uşağın intellektual inkişafına lazımı diqqət yetirilməməsi təhsildə ciddi geriləmələrə səbəb ola bilər.

2) Uşaqlar və həmyaşıdları arasında birgə fəaliyyət və ünsiyyət. Oyun zamanı uşaqlar tərəfdaşlarının hərəkətlərinə və vəziyyətlərinə daha az diqqət yetirirlər və çox vaxt həmyaşıdlarının təhqirlərini, xahişlərini və hətta göz yaşlarını hiss etmirlər. Yaxın olduqları üçün ayrı oynayırlar. Ya hamı hamı ilə oynayır, lakin birgə oyunlar əsasən prosessual xarakter daşıyır; oyunda rol oynayan qarşılıqlı əlaqə yoxdur; Hər hansı bir ümumi süjetə daxil edildikdə belə, uşaqlar rol oynayan personajın adından deyil, özləri hərəkət edirlər. Əməliyyat tərkibinə görə bu cür fəaliyyət rollu oyuna çox bənzəyir, lakin subyektiv, psixoloji məzmununa görə ondan əhəmiyyətli dərəcədə fərqlənir.

3) Əxlaq normaları, qaydalar və məhdudiyyətlər .Şagirdlərin şəxsiyyətinin mənəvi inkişafı problemləri. Əxlaqi inkişaf problemləri erkən məktəb yaşından başlayır və ən çox özünü oğurluq, məsuliyyətsizlik, zəifləri sıxışdırmaq və təhqir etmək, empatiyanın azalması, rəğbət, empatiya və ümumiyyətlə, kifayət qədər anlayış və ya qəbul etməməkdə özünü göstərir.

 

II.Valideyn himayəsi olmayan uşaqda emosional məhrumiyyətin səbəbləri, təzahürləri və nəticələri

İnsanın məhrumiyyətindən asılı olaraq, məhrumiyyətlərin müxtəlif növləri fərqləndirilir – ana, sensor, motor, psixososial və s.

Ananın məhrumiyyəti. Həyatın ilk illərində uşağın normal inkişafı ən azı bir yetkinin daimi qayğısı ilə əlaqələndirilir. İdeal olaraq, bu ana qayğısıdır. Ancaq ana qayğısı mümkün olmayanda körpəyə baxan başqa şəxsin olması da körpənin əqli inkişafına müsbət təsir göstərir. Hər hansı bir uşağın inkişafında normativ bir hadisə, uşağa baxan böyüklərə bağlılığın formalaşmasıdır. Psixologiyada bu bağlılıq formasına ana bağlılığı deyilir. Ananın uşaqdan məcburi ayrılması ilə bağlı ana bağlılığının olmaması və ya pozulması onun əziyyət çəkməsinə səbəb olur və ümumilikdə psixi inkişafa mənfi təsir göstərir. Uşağın anasından ayrılmadığı, lakin kifayət qədər ana qayğısı və sevgisi almadığı vəziyyətlərdə analıq məhrumiyyətinin təzahürləri də baş verir. Bağlılıq və təhlükəsizlik hissinin formalaşmasında uşağın ana ilə fiziki təması həlledici əhəmiyyət kəsb edir, məsələn, qucaqlamaq, ananın bədəninin istiliyini və qoxusunu hiss etmək imkanı.

Psixoloqların müşahidələrinə görə, qeyri-gigiyenik şəraitdə yaşayan, tez-tez aclıq yaşayan, lakin anası ilə daim fiziki təmasda olan uşaqlarda somatik pozğunluqlar yaranmır. Eyni zamanda, körpələrə lazımi qayğı göstərən, lakin ana ilə fiziki təmas imkanı təmin etməyən ən yaxşı uşaq müəssisələrində belə uşaqlarda somatik pozğunluqlara rast gəlinir.

Ananın məhrumiyyəti emosional zehni reaksiyalarla xarakterizə olunan uşağın şəxsiyyət tipini formalaşdırır. Psixoloqlar doğuşdan ana qayğısından məhrum olan uşaqlarla ana ilə emosional əlaqə yarandıqdan sonra anasından zorla ayrılan uşaqların xüsusiyyətlərini fərqləndirirlər. Birinci halda (ana doğuşdan məhrumiyyət) intellektual inkişafda davamlı geriləmə, digər insanlarla mənalı münasibətlərə girə bilməmə, emosional reaksiyaların süstlüyü, aqressivlik və özünə şübhə formalaşır. Anadan ayrılıq hallarında, qurulmuş bir bağlılıqdan sonra uşaq şiddətli emosional reaksiyalar dövrünə başlayır. Mütəxəssislər bu dövrün bir sıra tipik mərhələlərini – etiraz, ümidsizlik, yadlaşma adlandırırlar. Etiraz mərhələsində uşaq anası və ya baxıcısı ilə əlaqəni bərpa etmək üçün güclü cəhdlər edir. Bu mərhələdə ayrılığa reaksiya əsasən qorxu hissi ilə xarakterizə olunur. Ümidsizlik mərhələsində uşaq kədər əlamətləri göstərir. Uşaq digər insanların ona qayğı göstərmək cəhdlərini rədd edir, uzun müddət təsəllisiz olaraq kədərlənir, ağlaya, qışqıra və yeməkdən imtina edə bilər. Özgəninkiləşdirmə mərhələsi gənc uşaqların davranışında digər əlavələrə yönləndirmə prosesinin başlaması ilə xarakterizə olunur ki, bu da sevilən birindən ayrılmanın travmatik təsirini aradan qaldırmağa kömək edir.

Sensor məhrumiyyət. Uşağın ailədən kənarda – internat məktəbində və ya başqa bir müəssisədə qalması tez-tez duyğu aclığı adlanan yeni təcrübələrin olmaması ilə müşayiət olunur. Tükənmiş yaşayış mühiti hər yaşda olan insanlar üçün zərərlidir. Onlar üçün normal psixi vəziyyəti bərpa etmək xüsusi psixoloji uyğunlaşma proqramının təşkili ilə bağlıdır. Sensor məhrumiyyəti yaşayan uşaqlar inkişafın bütün aspektlərində kəskin geriləmə və yavaşlama ilə xarakterizə olunur: inkişaf etməmiş motor bacarıqları, inkişaf etməmiş və ya əlaqəsiz nitq, zehni inkişafın ləngiməsi. Zəif stimul mühiti laqeydliyə, uşaqda ətrafındakı reallığa reaksiya olmamasına səbəb olur.

Emosional məhrumiyyət. Emosional təmas ehtiyacı istənilən yaşda insan psixikasının inkişafına təsir göstərən aparıcı psixi ehtiyaclardan biridir. “Emosional təmas o zaman mümkün olur ki, insan digər insanların vəziyyəti ilə emosional uyğunlaşmağı bacarır. Bununla birlikdə, emosional əlaqə ilə, bir insanın başqalarının maraq obyekti olduğunu, başqalarının öz hissləri ilə uyğunlaşdığını hiss etdiyi ikitərəfli bir əlaqə var. Uşağı əhatə edən insanların müvafiq münasibəti olmadan heç bir emosional təmas da ola bilməz”.

 

III. Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşağın həyatında “kədər və itki” anlayışı

Uyğunlaşmanın mahiyyətini başa düşmək və müəllimlərin və himayədarların işini düzgün təşkil etmək üçün ailəsi ilə fasilə yaşamış uşağın vəziyyətlərinin dinamikasını başa düşmək lazımdır. Kədər və itkini yaşamağın mərhələlərini nəzərdən keçirin:

1) Şok və inkar (bu mərhələdə uşağın davranışının əsas xüsusiyyəti itkini şüursuz olaraq dərk etməməsidir).

2) Qəzəb mərhələsi.

3) Depressiya və günahkarlıq (narahatlıq, melanxolik, depressiya, günahkarlıq).

4) Son mərhələ qəbuldur.

Ümumiyyətlə, himayədar ailəyə uyğunlaşma və itki ilə barışma dövründə uşağın davranışı uyğunsuzluq və balanssızlıq, güclü hisslərin olması (bağlana bilən) və təhsil fəaliyyətinin pozulması ilə xarakterizə olunur. Adətən uyğunlaşma bir il ərzində baş verir. Bu dövrdə pedaqoqlar uşağa əhəmiyyətli köməklik göstərə bilər və bu, yeni münasibətləri birləşdirən “sement” rolunu oynayacaqdır. Ancaq yuxarıda göstərilən təzahürlərdən hər hansı biri daha uzun müddət davam edərsə, mütəxəssislərin köməyi lazımdır.

Yuxarıdakı təsvir, yaxın münasibətləri pozmaq problemi və yeni əlavələr yaratmaq ehtiyacı ilə üzləşən uşaqların daxili təcrübələrinə aiddir. Eyni zamanda, uşağa qayğı göstərən və ona yaxınlaşan, bu və ya digər dərəcədə valideynləri əvəz edən insanlarla xarici əlaqələrin qurulması prosesində aydın dinamika var.

Valideynlərlə fasilənin mənfi nəticələrini aradan qaldırmaq üçün uşağa əminlik və təhlükəsizlik hissi, fiziki qayğı və təsəlli lazımdır. Bağlanma keyfiyyəti ilə müəyyən edilən əsas təhlükəsizlik hissi uşağın uyğunlaşma dərəcəsini müəyyənləşdirir və ümumi zehni inkişaf səviyyəsinə təsir göstərir (Bardyshevskaya, Maksimenko). Uşağın təhlükəsizlik ehtiyacı əsasdır. Bu ehtiyacın ödənilməsi və ya məyusluğu yeni ananın seçdiyi valideynlik strategiyasından asılıdır. Təhlükəsiz hiss etməyən narahat uşaq, çox vaxt reallığa qeyri-adekvat olan müəyyən bir davranış strategiyası seçərək təhlükəsizlik ehtiyacını təmin etməyə çalışır: rədd edən böyüklərə qarşılıq vermək üçün düşmənçilik; əhəmiyyətli bir sevilən birinin sevgisini qaytarmaq üçün həddən artıq itaətkarlıq, rəğbət çağırışı kimi özünə acımaq, aşağılıq hisslərinin kompensasiyası kimi özünü ideallaşdırmaq. Nəticə uşağın ehtiyaclarının nevrotikləşməsidir. Uşaqla ünsiyyət zamanı əvəzedici bir yetkinin davranışının xüsusiyyətləri onda formalaşan qoşma növünün keyfiyyətini müəyyənləşdirir və formalaşan bağlılıq intensiv və çox yönlü zehni inkişafa kömək edir (Andreeva, Xaimovskaya, Maksimenko). Yeni valideynlər uşaqla müsbət qarşılıqlı əlaqəyə başlamalı, onun işlərinə və hisslərinə diqqət və maraq göstərməli, suallar verməli və uşaq laqeyd və ya küsmüş görünsə belə, hərarət və narahatlıq ifadə etməlidirlər. Başına gələnlər, ailəsi haqqında danışmağa ehtiyacı olan uşağın xatirələrinə diqqət yetirməlidirlər. Yadigarları qorumaq, həyatın və təhsilin təşkilində kömək etmək lazımdır. Güvənsiz bağlılığı olan uşaqların valideynləri uşağın fəaliyyətinə həddindən artıq müdaxilə (sərhədləri pozma) nümayiş etdirirlər, uşağın öz istək və ehtiyaclarını nəzərə almırlar, onun istəklərinə cavab vermirlər (Qrossman). Ananın pozulmuş münasibətləri, uşaqla ünsiyyətin qeyri-adekvat təşkili, ananın avtoritarizm təzahürü, uşağın rədd edilməsi, həddindən artıq qorunması və ya infantilizasiyası onun ehtiyaclarının pozulmasına səbəb olur. Həddindən artıq qayğı infantilizmə və uşağın müstəqil ola bilməməsinə, həddindən artıq tələblər uşağın özünə inamının olmamasına, emosional rədd edilməsi narahatlıq, depressiya və aqressivliyin artmasına səbəb olur. Ananın münasibəti uşağın inkişaf ehtiyaclarına uyğun olmalıdır. E.Fromm uşağın təbii böyüməsinə zidd olan, uşağın istək və ehtiyaclarının sərbəst, kortəbii ifadəsi müxtəlif məhdudiyyətlərə məruz qalan, müxtəlif psixi patologiyalara səbəb olan ana münasibətini “heteronom təsir” kimi təyin etmişdir. E.Fromm həmçinin uşağın inkişafının müxtəlif mərhələlərində uşağın anasına və atasına bağlılığının təsirindəki fərqi öyrənmişdir. Onlara göstərilib ki, böyüdükcə anaya bağlılıq öz əhəmiyyətini itirir və 6 yaşdan sonra uşağın ata sevgisinə, bələdçiliyinə ehtiyacı aktuallaşır. “Ana ətrafında mərkəzləşən bağlılıqlardan atanın ətrafında mərkəzləşən bağlılıqlara qədər inkişaf və onların tədricən birləşməsi mənəvi sağlamlığın əsasını təşkil edir və yetkinliyə nail olmağa imkan verir. Bu inkişafın normal yolundan kənara çıxması müxtəlif pozğunluqlara səbəb olur”.

Beləliklə, bağlanmaların gücü və keyfiyyəti əsasən valideynlərin uşağa münasibətindən və ona münasibətinin keyfiyyətindən asılıdır (Ainsworth, Mukhamedrahimov). Bu tam olaraq himayədar valideynlərə aiddir. Qoruyucu ailə belə bir uşağın tərbiyəsində təcrübəyə malik olmalı, uşağın inkişafının qanunauyğunluqlarını və qan valideynlərinə bağlılığın itirilməsinin nəticələrini, uşağa öz münasibətinin onun inkişafına təsirini başa düşməlidir, yəni. Kifayət qədər hazırlıqlı olmaq üçün gələcəkdə belə bir ailənin mütəxəssislərin köməyinə ehtiyacı olacaq.

 

Psixoloq-pedaqoq Kifayət Qasımova
Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir